Vloerverwarming infrezen.com Uw specialist in alle soorten vloerverwarming.

Documentatie

Specialist in vloerverwarming infrezen.

Informatie om uw vloerverwarming in gebruik te nemen.

Standaard zijn de vloerverwarmingsverdelers hydraulisch neutraal geassembleerd.
In deze opbouw functioneert de verdeler het beste wanneer deze in de buurt van uw verwarmingsketel geplaatst wordt (niet verder dan ca. 15meter leiding)


BELANGRIJK !

Neem uw vloerverwarming pas 6 weken na het aanbrengen van de afdeklaag op de vloerverwarmingslangen in gebruik, niet eerder !!!
Uw vloer moet eerst uitharden !!!
Zie ook de voorschriften van de leverancier van de gietmortel en/of tegellijm!

Ook bij laminaat of houten vloeren dient men een dergelijke periode in acht te nemen: te snel confronteren met warmte vanuit de vloerverwarming kan de vloer beschadigen.


Voor ingebruikname van uw verdeler dient u de volgende stappen te doorlopen:

robot

Draai het retourventiel (1) d.m.v. een inbus geheel open (afdekkapje losdraaien)Normaal gesproken zal deze kraan al open staan: bij het afvullen van de installatie is deze open gezet, indien er nog werkzaamheden aan het systeem zijn verricht kan deze nog gesloten zijn als dat het geval is zal de installatie niet kunnen werken.

 

LET OP: de hier ingestelde temperatuur dient altijd hoger te zijn dan de temperatuur ingesteld op de thermostaatknop in de aanvoer(4)
De maximaalthermostaat voorkomt dat water van een te hoge temperauur door uw vloer circuleert: bij de hier ingestelde waarde slaat de installatie af.
Eenmaal ingesteld hoeft u aan deze thermostaat niets meer te veranderen: de maximaalthermostaat dient als een extra beveiliging voor uw systeem en vloer en het is niet de bedoeling dat deze thermostaat op een andere manier wordt gebruikt.

Past u een pompschakelaar toe, zorgdan dat de daarop ingestelde temepratuur niet hoger is dan de temperatuur die ingesteld is met de thermostaatkraan. Als de inschakeltemperatuur van de pompschakelaar te hoog staat afgesteld, zal de installatie niet aanslaan.

De gemiddelde inschakeltemperatuur van de pompschakelaar ligt op 25-30 °C 30 of hoger °C op de aanvoer: deze temperatuur is o.m. afhankelijk van het type vloerbedekking: steen, plavuizen, laminaat, hout of gietvloer.

 

 • minstens één groepsafsluiter (2) opendraaien 
 • vervolgens steekt u de steker van de circulatiepomp (3) in een geaarde wandcontactdoos 
 • draai vervolgens de thermostaatkraan (4) open (zorg wel dat de cv-ketel brandt) 
 • stel de maximaalbeveiliging (5) in op 55°C.
 • nu gaat u met de thermostaatknop de gewenste temperatuur instellen 
   Wij adviseren, zeker in het begin, geen nachtverlaging toe te passen voor uw vloerverwarming. De warmte (energie) die gedurende de dag wordt opgebouwd, wordt ’s nachts afgebroken. Het duurt dan ’s morgens te lang voordat de vloer weer helemaal op temepratuur is.
 • tot slot draait u de eventueel nog gesloten groepsafsluiters (2) een voor een open. 
 • Na ongeveer 20-30 minuten controleert U of de retour (2) ook warm wordt. Deze zal minder warm zijn dan de aanvoer, maar dient wel warm te worden. 
 • Uw vloerverwarming is nu in gebruik genomen. Het kan echter 2 à 3 weken duren voordat de vloer warm begint aan te voelen. Dit als gevolg van het langzaam opvoeren van de aanvoertemperatuur en de opwarming van de steenmassa (dekvloer), die geruime tijd in beslag kan nemen.